Privacy

Alles op deze website valt onder copyright.
Het logo, teksten, foto’s en podcasts zijn mijn persoonlijke eigendom. Tenzij anders vermeld.
Je mag niets van deze website ongevraagd gebruiken en delen, heb je daar een vraag over, neem dan even contact met me op.

Marjo van Dam, gevestigd te Alphen aan den Rijn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Website: whalewoman.nl
Email: marjo@whalewoman.nl
KVK: 27349636
BTW: NL001530172B03

Ik waardeer jouw privacy en neem jouw persoonlijke informatie serieus. Hieronder vind je informatie over welke persoonlijke gegevens ik verzamel en hoe ik deze gegevens gebruik wanneer je mijn website bezoekt en interactie hebt met mijn website, of aankopen doet.

Verzamelde informatie / verwerking persoonsgegevens
Wanneer je interactie hebt met mijn website – doordat je gebruikt maakt van mijn diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan mij verstrekt – kan ik bepaalde persoonlijke informatie van jou verzamelen.
– Je naam
– Emailadres
– Gegevens over jouw activiteiten op mijn website
– Internetbrowser en apparaattype
Hieronder vind je informatie over de verschillende manieren waarop ik persoonlijke informatie kan verzamelen:

Contactformulier: Wanneer je het contactformulier invult, kan ik de volgende persoonlijke informatie verzamelen: jouw naam, e-mailadres en bericht. Ik gebruik deze informatie om jouw vraag of verzoek te beantwoorden en bewaar deze informatie niet langer dan noodzakelijk.
Voor uitgebreide info over het contactformulier: kijk dan bij het privacybeleid van WP Forms: https://wpforms.com/privacy-policy/

Nieuwsbrief: Als je je inschrijft voor mijn nieuwsbrief, verzamel ik jouw naam en e-mailadres. Ik gebruik deze informatie om jouw inschrijving te beheren en om mijn nieuwsbrief te versturen. Je hebt te allen tijde de mogelijkheid om je af te melden voor de nieuwsbrief. Voor uitgebreide info over het nieuwsbriefformulier: kijk dan bij het privacybeleid van MailPoet: https://automattic.com/privacy/

Aankopen: Wanneer je aankopen doet op mijn website, vraag ik om persoonlijke informatie, waaronder jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, betaalgegevens en verzendinformatie. Ik verzamel deze informatie om jouw bestelling te kunnen verwerken en jouw aankopen aan jou te kunnen leveren. Ik deel deze informatie alleen met derden die mij helpen bij het verwerken van jouw betaling, het leveren van producten of diensten en het uitvoeren van gerelateerde activiteiten, zoals verzending en facturatie. Deze derden hebben alleen toegang tot de persoonlijke informatie die ze nodig hebben om hun taken uit te voeren en zijn contractueel verplicht om de informatie vertrouwelijk te behandelen en deze alleen te gebruiken voor het uitvoeren van hun taken.

Cookies of vergelijkbare technieken

WhaleWoman gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Hiermee maak ik gebruik van technologieën om jouw bezoek aan mijn website te verbeteren en om statistische informatie te verzamelen over het gebruik van mijn website.
Zo kan ik bijvoorbeeld gegevens verzamelen over de pagina’s die je bezoekt en de tijd die je op mijn website doorbrengt.
Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/thema/privacy/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/

Beveiliging
Ik maak gebruik van beveiligde technologieën en procedures om jouw persoonlijke informatie te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, wijziging, openbaarmaking of vernietiging tijdens het verzamelen, opslaan en verzenden van gegevens. Toch kan ik de veiligheid van jouw persoonlijke informatie niet volledig garanderen, zoals niemand dat kan. Niets is waterdicht.

Geautomatiseerde besluitvorming
Ik neem niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (ik, Marjo van Dam) tussen zit. WhaleWoman gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen: WordPress.

Delen van persoonsgegevens met derden
WhaleWoman verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevensbewaring
Ik bewaar jouw persoonlijke informatie niet langer dan nodig is om de doeleinden te bereiken waarvoor de informatie is verzameld, tenzij ik wettelijk verplicht ben om de informatie langer te bewaren.
Bij aankopen bewaar ik jouw persoonlijke informatie zolang als nodig is om jouw bestelling te verwerken en af te ronden, en om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen. Betalingsgegevens worden niet bewaard, tenzij je mij uitdrukkelijk toestemming hebt gegeven om deze gegevens te bewaren voor toekomstige aankopen.

Jouw rechten
Je hebt het recht om jouw persoonlijke informatie in te zien, te corrigeren en te verwijderen (recht op vergetelheid). Je kunt ook bezwaar maken tegen het gebruik van jouw persoonlijke informatie voor marketingdoeleinden. Neem contact met me op als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonlijke informatie.

Wijzigingen in deze privacyverklaring
Ik behoud me het recht voor om deze privacyverklaring op elk moment te wijzigen. Wijzigingen zullen op mijn website worden gepubliceerd. Het is daarom aan te raden om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen, zodat je op de hoogte blijft van eventuele wijzigingen.

Contact
Als je vragen hebt over deze privacyverklaring, kun je contact met me opnemen via marjo@whalewoman.nl